Ustawa produktowa


Wydział Opłat Środowiskowych, RŚIII.

Ustawa produktowa

GOSPODAROWANIE OPAKOWANIAMI, NIEKTÓRYMI PRODUKTAMI ORAZ ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI I POUŻYTKOWYMI. OPŁATA PRODUKTOWA.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zmianami)
– obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku,
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zmianami)
– obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku

Porozumienia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego
Od dnia 9 lipca 2014 roku obowiązują porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiega a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z:

  • opakowań wielomateriałowych (porozumienie nr 1/2014),
  • opakowań po środkach niebezpiecznych (porozumienie nr 2/2014),

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r. poz. 888).

Kontakt


 informacja

DRUKI SPRAWOZDAŃ

OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (od 2010)
OŚ-OP1 - objaśnienia (od 2010)
OŚ-OP1 - o wysokości należnej opłaty produktowej (2006-2009)
OŚ-OP1 - objaśnienia (2006-2009)

TABELA - stawki opłat produktowych, roczne poziomy odzysku i recyklingu

OPAK-1 - o masie wyprodukowanych opakowań
OPAK-2 - o masie przywiezionych z zagranicy opakowań
OPAK-3 - o masie wywiezionych za granicę opakowańNumer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
59 1540 1245 2001 4800 4789 0002
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oddział w Łodzi

tytuł wpłaty:
opłata produktowa za rok ….


Osoby udzielające infromacji:
Michał Lotka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 35 52
Paulina Goszcz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 34 97


Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (890.010,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 899.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                                                            www.wfosigw.lodz.pl